DPS posiada wbudowane wsparcie dla wielu funkcji używanych na co dzień przez dziesiątki techników, pracowników obsługi klienta czy administratorów systemów. Szczegolnie szczycimy sie jednak tym, iż aby budować coraz lepsze rozwiązanie włączamy sugestię naszych klientów do roadmapy sytemu DPS.

Poniżej krótka lista tylko najważniejszych funkcji systemu DPS!

provisioning dostępu do Internetu

 • pełne wsparcie dla modemów kablowych DOCISS 1.0/1.1/2.0 i DOCSIS 3.0
 • wsparcie dla DOCISS / EuroDOCSIS i trybu hybrydowego
 • kompletny provisioning modemów z WiFi (WEP/WPA, hasło WiFi, nazwa SSID, moc nadawania, kanał i inne)
 • wiele niezależnych lokalizacji (różne sieci / miasta)
 • wiele pakietów usługi dla każdej lokalizacji
 • dowolnie definiowane filtry IP dla każdego pakietu usługi
 • gotowe wsparcie dla wielu modemów kablowych przetestowane w komercyjnych sieciach
 • zarządzanie firmwarem modemów kablowych
 • do 3 kolejek: standardowa, zdefiniowana przez operatora i dla usługi telefonicznej
 • obsługa Taryfy Nocnej (np. 2x szybciej w nocy bez restartu modemu kablowego)

provisioning PacketCable VOICE

 • pełne wsparcie dla PacketCable i EuroPacketCable
 • wparcie dla wielu eMTA out-of-box
 • zarządzanie ogólnymi ustawieniami uługi telefonicznej: kodek, pakietyzacja, echo cancelation, silence suppresion, T.38 fax i inne
 • obsługa service flows i clasificators dla usługi telefonicznej w konfiguracji modemów kablowych

provisioning MTA SIP

 • pełne wsparcie dla eMTA z SIP
 • możliwość pracy w środowisku mieszanym PacketCable/SIP
 • zarządzanie parametrami SIP takimi jak digitmapa czy kody aktywacji usług
 • wsparcie dla konfiguracji modemów kablowych obsługujących SIP
 

monitoring modemów kablowych

 • przejrzysty panel Dashboard z wykresami najważniejszych parametrów sieci
 • wykresy US / US SNR / DS / DS SNR dla modemu kablowego z historią
 • szczegółowa historia do 7 dni dla każdego modemu kablowego
 • odczytywanie online danych z modgemu kablowego na żądanie
 • odczytywanie logów modemu kablowego
 • wykresy i statystyki dla każdego portu Upstream i Downstream

monitoring telefonii i MTA

 • lista ostatnich rozmów z parametrami MOS/PESQ/kodek/pakietyzacja (zależy od eMTA)
 • pokazywanie aktywnych rozmów
 • wykresy dla portów Upstrem/Downstream dla ilości aktywnych rozmów

integracja

 • gotowe API oparte na SOAP/XML do zarządzania wszystkimi parametrami provisioningu i odczytywania danych monitoringu z DPS
 • gotowy do używania dowolnego interfejsu SOAP/XML lub REST do zarządzania Serwerami Usługi Telefonicznej lub dowolnym innym systemem